‘เพชรา-ประภาส’ ศิลปินแห่งชาติปี 61

กวช.ประกาศแล้ว ผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 61 รวม 12 คน โดย ‘เพชรา เชาวราษฎร์’ นางเอกตลอดกาลและ ‘ประภาส ชลศรานนท์’ นักแต่งเพลง ได้รับการประกาศยกย่องครั้งนี้ด้วย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) เป็นประธานแถลงข่าว การประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน จาก 3 สาขา คือสาขาทัศนศิลป์ , วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง

โดยสาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม) ปั้นประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง-โจโฉ, นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม),นางคำปุน สีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ตั้งบ้านคำปุน เป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ผ้าโบราณ จ.อุบลราชธานี และนายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี สถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบบ้านพักตากอากาศ วลาดิเมียร์ ปูติน ปธน.รัสเซีย , พระราชวังสุลต่านมาเลเซีย ฯลฯ

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และนาย เสน่ห์ สังข์สุข

และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน

ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และนางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)

ประเภทดนตรีสากล ได้แก่ นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และนายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

ประเภทภาพยนตร์และละคร นางสมสุข กัลย์จาฤกษ์ (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และนางเอก ชาวราษฎร์ หรือเพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะนำศิลปินแห่งชาติทั้งหมดเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดงานเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปินแห่งชาติทั้ง 12 คน

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2561 ประกาศแล้วรวมทั้งสิ้น 307 คน โดยผู้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลืออื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่