สมองของเรามีความสามารถพิเศษในการปรับตัว

สมองของเรามีความสามารถพิเศษในการปรับตัว ทุก ๆ วันการเชื่อมต่อของเส้นประสาทภายในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดจากสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเรา ความทรงจำที่เราได้รับข้อมูลที่เรียนรู้และทักษะที่เรารับมาจุดประกายกระบวนการแบบไดนามิกนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกับวงจรประสาท เมื่อพูดไปแล้วประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด

และไม่สามารถทำให้สมองของเราดีขึ้นได้นอกเหนือจากการเรียนรู้และความจำแล้วประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเช่นการฟังเพลงหรือชื่นชมมุมมองที่สวยงามยังมีผลต่อสมองเช่นเดียวกัน ข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่เข้ามาจะกระตุ้นเซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวงจรในระยะยาวขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพบ กระบวนการนี้เรียกว่าปั้นพลาสติกแบบพึ่งพาประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่สมองของเราพัฒนาแตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร