ดัชนีตลาดเกิดใหม่ที่จับตามองอย่างใกล้ชิด

นักลงทุนต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มการถือครองหุ้นไทยหากผู้ให้บริการดัชนีทั่วโลกดำเนินการกับแผนการที่จะรวมระดับของหุ้นที่ถือโดยชาวต่างชาติในดัชนีตลาดเกิดใหม่ที่จับตามองอย่างใกล้ชิด นายปกรณ์เพชรธัชวัฒน์ชัยประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า MSCI กำลังทำการสำรวจความเป็นไปได้ของการรวมใบเสร็จรับเงินฝากที่ไม่ได้ลงคะแนน ในดัชนีดัชนีตลาดเกิดใหม่ที่การปรับสมดุลของมาตรวัดตลาดครั้งต่อไป

หาก MSCI เดินหน้าต่อไปด้วยการเปลี่ยนแปลงกองทุนดัชนี MSCI ในต่างประเทศน่าจะเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในพอร์ตการลงทุนเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากที่ถือหุ้นไทยผ่าน NVDR จำนวนมาก หุ้นไทยคิดเป็น 2.5% ของดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI NVDR คือใบเสร็จรับเงินที่ฝากโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่า 1.15 ล้านล้านบาทในตลาดหุ้นไทยผ่าน NVDR ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของมูลค่าตลาดของตลาดหลักทรัพย์ที่ 17.03 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนมกราคม