คนงานจีนนับพันชีวิตรวมพลังเชื่อมทางรถไฟสถานีในเวลา 4 ชั่วโมง

กองทัพคนงานชาวจีนนับพันชีวิตได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเชื่อมทางรถไฟเข้ากับสถานีในนครฝูโจว โดยแข่งกับเวลาที่ใช้ไม่ถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น สำนักข่าวประเทศจีนได้เผยแพร่ ภาพกองทัพคนงานก่อสร้างมากกว่า 1,000 คน ใช้เวลา 4.5 ชั่วโมงในการเชื่อมต่อทางรถไฟสายฝูโจว-ผิงถาน เข้ากับสถานีรถไฟในนครฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน

ทั้งนี้ ทางรถไฟสายฝูโจว-ผิงถาน ความยาว 88 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี 2020 คนงานจีนนับพันชีวิต รวมพลังเชื่อมทางรถไฟ-สถานี ในเวลา 4 ชั่วโมง กองทัพคนงานก่อสร้างมากกว่า 1,000 คน ใช้เวลา 4.5 ชั่วโมงในการเชื่อมต่อทางรถไฟสายฝูโจว-ผิงถาน เข้ากับสถานีรถไฟในนครฝูโจว