การแก้ไขที่สำคัญมีความสามารถในการแก้ไขเซลล์

การแก้ไขที่สำคัญมีความสามารถในการแก้ไขเซลล์ของมนุษย์โดยตรงในรูปแบบที่แม่นยำมีประสิทธิภาพและหลากหลายมาก วิธีการนี้เป็นการขยายขอบเขตของการตัดต่อยีนสำหรับการวิจัยทางชีววิทยาและการบำบัดและมีศักยภาพในการแก้ไขมากถึง 89% ของความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรค ความทะเยอทะยานที่สำคัญในวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล

คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจีโนมในตำแหน่งใด ๆ ได้อย่างแม่นยำเราคิดว่าการแก้ไขที่สำคัญทำให้เราใกล้ชิดกับเป้าหมายนั้นมากขึ้น เราไม่ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีการแก้ไขอื่น ๆ ในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เสนอความสามารถรอบด้านและความแม่นยำระดับนี้ด้วยผลพลอยได้เพียงเล็กน้อย การแก้ไขที่สำคัญแตกต่างจากระบบการแก้ไขจีโนมก่อนหน้าซึ่งมันใช้ RNA เพื่อควบคุมการแทรกลำดับดีเอ็นเอใหม่ในเซลล์มนุษย์เครื่องมือ CRISPR แรกที่ควบคุมการแก้ไขจีโนมในเซลล์ของมนุษย์ซึ่งบุกเบิก