การเริ่มต้นของภูมิต้านทานผิดปกติ

สัญญาณที่ตรวจพบครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของภูมิต้านทานผิดปกติและความเสี่ยงของการพัฒนาไปสู่โรคเบาหวานวิธีการรักษาที่มุ่งป้องกันการลุกลามของโรคเบาหวาน ดังนั้นการค้นพบที่เกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิซึมในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ของเราชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาจเป็นไปได้ซึ่งจะเป็นช่องทางขยายโอกาสในการแทรกแซงการป้องกันโรค

ตรวจสอบความถูกต้องของการค้นพบในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ในการศึกษาแบบกลุ่มที่หลากหลายและหลากหลายยิ่งขึ้นเป้าหมายในอนาคตของเราคือการให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเกิดโรคโรคเบาหวานประเภท 1 ผ่านความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของระบบเมตาบอลิซึมและภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพยากรณ์โรคและการป้องกันโรค