การงอกของเส้นประสาทไขสันหลัง

การบาดเจ็บที่ไขสันหลังอาจส่งผลกระทบร้ายแรงเนื่องจากมีความสำคัญสำหรับกิจกรรมประจำวันเช่นการเดิน แต่เนื่องจากความล้มเหลวในการงอกใหม่นำไปสู่ความพิการถาวรแผลเหล่านี้เป็นอาการทางคลินิกที่ซับซ้อนซึ่งทางเลือกในการรักษาในปัจจุบันมีความสำเร็จอย่างจำกัดในการฟื้นฟูระบบประสาทและการทำงาน สำหรับการกู้คืนการทำงานที่สำคัญมีความเป็นไปได้

ว่าการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายหลายเป้าหมายจะต้องใช้เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของรอยโรคไขสันหลังเร่งการค้นพบเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับโรคไขสันหลังในการเร่งการงอกของเส้นประสาทไขสันหลังใน zebrafish แพลตฟอร์มของเราประกอบด้วยแบบจำลองของการเคลื่อนย้ายกระดูกสันหลังใน zebrafish larvae ที่เราทดสอบโปรโตคอลการรักษาที่แตกต่างกันและประเมินประสิทธิภาพของมันผ่านฟังก์ชั่นตัวอ่อน locomotor เมื่อเวลาผ่านไป “Diana Chapela นักศึกษาปริญญาเอกและผู้เขียนคนแรกของบทความนี้อธิบาย นักวิจัยตรวจสอบแพลตฟอร์มนี้โดยการทดสอบโมเลกุลที่เข้าสู่การทดลองทางคลินิกสำหรับการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง